Naar de inhoud
Het Stoerwoud

Privacy Statement

Language menu

Privacy Statement

Kinderdagopvang het Stoerwoud BV, gevestigd aan de Nieuwe Gracht 49, 3512 LE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kinderdagopvang Het Stoerwoud
Nieuwe Gracht 49
3512 LE
Utrecht
030-2310702
www.hetStoerwoud.nl
info@hetstoerwoud.nl

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens bijvoorbeeld om:

 • Uw aanvraag af te handelen.
 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
 • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Als u een werkrelatie met ons aangaat, zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De verwerking van gegevens van medewerkers vindt alleen plaats voor toegestane en/of wettelijk verplichte doeleinden van verwerking, zoals:

 • Een arbeidsovereenkomst af te sluiten.
 • Salarisuitbetaling.
 • Opleidingen.
 • Bedrijfs-medische begeleiding.
 • De uitvoering of toepassing van wetten.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten of bv. over eventuele cursussen. Dit gebeurd o.a. middels onze nieuwsbrief of mailing. Uw kunt zich hiervoor indien gewenst afmelden via een email naar info@hetstoerwoud.nl. Uw emailgegevens worden niet aan derden verstrekt. De gegevens die we verzamelen bewaren we zo kort mogelijk. Als we ze niet meer nodig hebben zullen we ze regelmatig permanent verwijderen.