Naar de inhoud
Het Stoerwoud

Over ons

Language menu

Onze visie

Kinderopvang het Stoerwoud biedt een gezonde, groene omgeving waarin kinderen groeien, zich kunnen ontwikkelen, zich veilig voelen en vooral veel plezier mogen hebben. We spelen dagelijks buiten, want frisse lucht en natuur hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van kinderen.

We vinden het belangrijk dat duurzaamheid en bewustzijn voor onze omgeving op een natuurlijke manier onderdeel van het leven zijn. Zo zorgen we voor de kinderen nu én in de toekomst.

We streven ernaar een prikkelende omgeving te creëren, om elk kind zich tot een uniek individu te laten ontwikkelen. Centraal staat hierbij onze prachtige natuurtuin als ontmoetings- en samenspeelplaats, waarin de kinderen naar hartenlust kunnen beleven, verwonderen, verdwalen en ontdekken.

We bieden een veilige en vertrouwde plek voor de kinderen en hun ouders. Een vast team van warme en betrokken pedagogisch medewerkers is hierbij natuurlijk onmisbaar. Hiermee zorgen we voor een klimaat waarin kinderen zich thuis en geborgen voelen, zodat ze zich onbevangen kunnen ontwikkelen.

Branch with bears
Splash
Groen en
Geborgen

Een vast team
met betrokken medewerkers

We hebben een hecht, betrokken en trouw team waar we heel trots op zijn. De pedagogisch medewerkers van het Stoerwoud staan in principe op vaste groepen. Maar we werken allemaal samen, helpen elkaar en zijn altijd in contact. Zo kennen onze pedagogisch medewerkers alle kinderen en andersom. Op deze manier zorgen onze medewerkers voor een stabiele basis op hun eigen groep, maar kunnen ze indien nodig bijspringen op andere groepen.

Naast de vaste medewerkers op de groepen werken we ook met een muziekjuf, beweegtherapeut en hebben we een interne pedagogisch coach.

Tak met luiaard
Aandacht voor
de toekomst

Lerend bedrijf

Naast ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen is er bij het Stoerwoud ook veel aandacht voor de ontwikkeling van onze huidige en toekomstige pedagogisch medewerkers. We hebben altijd stagiaires in ons team, we bieden hen graag de mogelijkheid om te leren in de praktijk. Daarnaast houdt het opleiden van stagiaires ook onze eigen medewerkers scherp. Pedagogiek is altijd in ontwikkeling. Daarom vinden we bij het Stoerwoud, dat wij dat ook moeten zijn. We blijven onze pedagogische kennis ontwikkelen door middel van kindgerichte trainingen, verdiepingscursussen en workshops.

Baboon on branch
Bewustzijn
voor omgeving

Duurzaamheid

Bij het Stoerwoud vinden we het belangrijk om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van ons handelen te laten zijn. We maken bewuste keuzes en zijn een voorbeeld voor de kinderen. Zo scheiden we bijvoorbeeld ons afval, letten we op verspilling, kopen -waar mogelijk- duurzaam in en zijn we energiebewust. Activiteiten met kinderen doen we ook vanuit een duurzame gedachte. We recyclen zo veel mogelijk materialen en beweegactiviteiten maken een een groot deel uit van ons programma. We verbinden met onze activiteiten, inzet en kennis, de kinderen met de natuur. Zo bouwen wij aan een gezonde toekomst voor de komende generaties.

Pedagogisch beleid

Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren plezier te hebben, grenzen aan te geven, zelfvertrouwen te hebben maar ook te luisteren naar anderen en medeleven te voelen voor anderen. We staan positief in het leven.

Wij baseren ons pedagogisch handelen op zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit

  Wij letten op de signalen van kinderen en wat hen bezighoudt. Dit doen we bijvoorbeeld door bij de kinderen op de grond (ooghoogte) te zitten en ze regelmatig om hun mening te vragen. Ook onderhouden we warm contact met ouders om een zo volledig mogelijk beeld te vormen.

 • Respect voor de autonomie van het kind 

  We bieden alle kinderen de ruimte om zichzelf te zijn. Zo mag een kind eigen (autonome) emoties hebben. We streven natuurlijk naar vrolijke en blije kinderen, maar vinden dat ze ook boos of verdrietig mogen zijn.

 • Structureren en grenzen stellen 

  Wij bieden structuur en continuïteit. Zo hebben we een vast dagritme en vaste medewerkers. We benoemen regels en afspraken op de groep en leggen uit waarom we ze hebben. Belangrijke waarden en normen dragen we over naar de kinderen door een goed voorbeeld te zijn.

 • Praten en uitleggen

  We benutten continu situaties om met de kinderen in gesprek te gaan. We leggen uit wat we doen en waarom. We benoemen wat de kinderen zien en doen. We lezen de kinderen regelmatig interactief voor.

 • Ontwikkelingsstimulering 

  Wij stimuleren de ontwikkeling op verschillende manieren. We vragen ons  bijvoorbeeld hardop af hoe iets werkt of waarom iets op een bepaalde manier verloopt. Ook stimuleren we de kinderen waar mogelijk om dingen zelf te doen.

 • Begeleiden van (positieve) interacties tussen kinderen 

  We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen met elkaar. We merken interacties op tussen kinderen en reageren positief op (spontaan) contact tussen kinderen onderling.

Divider

Schrijf je kind in

Ben je enthousiast geworden over kinderopvang het Stoerwoud? Via ons formulier kun je je kind(eren) inschrijven. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging. Daarna nemen we binnen enkele dagen contact op. Tot ziens bij het Stoerwoud!